spp 7th Board Members (2021~2023)

理事長
陳奕彰
Chen, Yi-Chang

常務理事
黃志偉
Huang, Chih-Wei

理事
洪鈞元
Hong, Jun-Yuan
邱俊達
Yves Chun-Ta Chiu
徐婉禎
Hsu, Woan-Jen
莊洊有
Chuan, Jian-You
陳俊雄
Chen, Chun-Hsiung
曾國榮
Tzeng, Gou-Rung

常務監事
林富莉
Lin,Fu-Li

監事
洪琳茹
Hung, Lin-Ru
曾玉冰
Tseng, Yu-bing

藝術經理
蔡舒帆
Tsai, Shufan

展覽專員