spp 7th Board Members (2021~2023)

理事長
陳奕彰 Chen, Yi-Chang

常務理事
黃志偉 Huang, Chih-Wei

理事
洪鈞元 Hong, Jun-Yuan
邱俊達 Yves Chun-Ta Chiu
徐婉禎 Hsu, Woan-Jen
莊洊有 Chuan, Jian-You
陳俊雄 Chen, Chun-Hsiung
曾國榮 Tzeng, Gou-Rung

常務監事
林富莉 Lin,Fu-Li

監事
洪琳茹 Hung, Lin-Ru
曾玉冰 Tseng, Yu-bing

藝術經理
王 瑀 Wang, Yu

展覽專員
蔡舒帆 Tsai, Shufan

專案
王怡鈁 Wang, Yi-Fang
邱駿朋 Chiu, Chun-Peng